Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Gegužės mėnesio tarybos posėdis

Šiandien, gegužės 26 d., vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 25 Tarybos nariai.

Posėdžio pradžioje buvo nutarta iš darbotvarkės pašalinti 32-ąjį sprendimo projektą „Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose“.

Taip pat prie darbotvarkės pridėti du papildomi klausimai: „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus bei įgaliojimų nustatymo, komitetų sudarymo, komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo“ bei „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B-TS-1284 „Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus kultūros paslaugų prieinamumo ir įvairovės didinimas“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo“ pakeitimo“.

Patvirtinti 2022 metų metinių ataskaitų rinkiniai

Pirmaisiais klausimais patvirtinti Savivaldybei pavaldžių įstaigų 2022 metų metinių ataskaitų rinkiniai.

Pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 m. metinių ataskaitų rinkiniams

Vienu svarbiausių sprendimų šio mėnesio taryboje tapo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 m. metinių ataskaitų rinkinys. Pristatydamas ataskaitų rinkinį meras Algirdas Neiberka aptarė rajono gyventojų skaičiaus statistiką, pažymėjo, jog per praėjusius metus daug dėmesio buvo skirta infrastruktūros modernizavimui, paslaugų kokybės gerinimui ir investicinės aplinkos tobulinimui. Ataskaitoje akcentuota svarbiausia tarybos ir jos narių darbo statistika, aptarta komitetų, komisijų bei darbo grupių veikla, svarbūs Vilkaviškio r. projektai, priimti sprendimai bei savivaldybės pasiekimai.

Dar vienas nemažai dėmesio sulaukęs sprendimas – Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos praėjusių metų metinių ataskaitų rinkinys. Jį pristatęs Vitas Gavėnas išskyrė svarbiausias savivaldybės veiklos gaires – tai kapitaliniai kelių remontai, daugiabučių renovacija, projektų įgyvendinimas, tarp kurių rekreacinė teritorija prie Šeimenos upės, atnaujintos Vilkaviškio ir Kybartų kultūros centrų pagrindinės salės, pradėti Kybartų miesto stadiono renovacijos darbai bei Vilkaviškio viešosios bibliotekos vidaus patalpų remonto darbai ir kt., ugdymo įstaigų atnaujinimas, jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa bei, žinoma, įvairūs kultūriniai renginiai.

Abu vadovai padėkojo tarybos nariams, Savivaldybės administracijos darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovams, įmonių ir įstaigų darbuotojams bei visiems kitiems, kurie prisideda prie gražesnio gyvenimo Vilkaviškyje kūrimo.

Taryba patvirtino tiek Vilkaviškio rajono savivaldybės, tiek  Savivaldybės administracijos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinius.

Patvirtintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičius Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2023–2024 metais

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė pristatant šį sprendimo projektą pažymėjo, kad rengiant mokyklų klasių komplektų ir ugdymo grupių skaičių įstaigose, buvo atsižvelgta į bendrojo ugdymo mokyklų 2020–2025 m. steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą, mokinių skaičių mokyklose – į mokyklų mokinių registro duomenis, švietimo įstaigų pateiktus raštus.

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose 2023–2024 metais iš viso numatoma 217 klasių komplektų (2022 m. rugsėjo 1 d. buvo 220).

Planuojama, kad 2023–2024 metais Vilkaviškio rajono savivaldybėje bus ugdomi 5065 (2022 m. rugsėjo 1 d. buvo 5150) mokiniai, iš kurių: ikimokyklinio ugdymo programose – 898 (buvo – 963); priešmokyklinio ugdymo programose – 351 (buvo – 308); bendrojo ugdymo programose – 3 816 (buvo – 3 879). Planuojamas sumažėjimas – 85 mokiniai.

Nustatytas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbas vasaros laikotarpiu

Atsižvelgus į ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų tarybų nutarimus bei vadovų prašymus, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendė leisti nevykdyti ikimokyklinio ugdymo programos šiuo laikotarpiu:

 • Vilkaviškio vaikų lopšeliui-darželiui „Buratinas“ ir Vilkaviškio vaikų lopšeliui-darželiui „Eglutė“ – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 18 d.;
 • Vilkaviškio r. Kybartų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ – nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.,
 • Vilkaviškio r.  Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyriaus ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupei – nuo 2023 m. birželio 26 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.;
 • Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšeliui-darželiui „Kregždutė“ – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d.;
 • Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėms – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 18 d.,
 • Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos Bartninkų Jono Basanavičiaus skyriaus ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupei – nuo 2023 m. birželio 5 d iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.;
 • Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupei, Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Karklinių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupei ir Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Paežerių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupei – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d.,
 • Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Alvito skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėms – nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.,
 • Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos Klausučių skyriaus ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupei – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 25 d.;
 • Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėms nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. liepos 31 d., Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos Pajevonio skyriaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėms – nuo 2023 m. birželio 26 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Visą vasaros laikotarpį vaikus iš kitų ugdymo įstaigų jų nedarbo laikotarpiu laikinai priims Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“.

Deleguoti nariai į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją 

Taryba patvirtino Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui Vilkaviškio rajono savivaldybės merą Algirdą Neiberką, Tarybos narius: Žilviną Gelgotą ir Bronislavą Politą deleguoti į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją.

Deleguoti nariai į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę

Į Darbo grupę Tarybos sprendimu deleguota Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov (pagrindine nare) bei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas (pakaitiniu nariu).

Pritarta Šiaudiniškių kaimo bendruomenės projektui „Šiaudiniškių bendruomenės verslo materialinės bazės sukūrimas“ ir dalinio finansavimo skyrimo

Tarybos sprendimo projekto tikslas – skatinti kaime veikiančias viešojo sektoriaus organizacijas vystyti ir plėtoti ekonomines veiklas kaime, kurti darbo vietas, didinti užimtumo galimybes kaimo gyventojams.

Taryba pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Didesnis vietos pramonės ir žemės ūkio prisitaikymas prie klimato kaitos“

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę Vilkaviškio rajono savivaldybei užmegzti tarptautinius santykius su Turkijos savivaldybėmis ir institucijomis, kurie ateityje sudarytų prielaidas Turkijos ir Lietuvos vietos valdžios institucijų partnerystės plėtrai ekonomikos, kultūros, švietimo, sporto, vietos verslo, vystomojo bendradarbiavimo, viešojo administravimo tobulinimo, aplinkos apsaugos, klimato kaitos, miestų plėtros, energijos valdymo komunalinių paslaugų organizavimo, vietinio transporto organizavimo ir kitose srityse.

Sudaryta Vilkaviškio rajono savivaldybės Verslo taryba

Vilkaviškio rajono savivaldybės Verslo taryba sudaryta iš 9 narių:

 • Algirdas Neiberka, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras;
 • Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė;
 • Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius;
 • Aloyzas Beržanskis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybės vadovas;
 • Linas Dubickas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybės atstovas;
 • Vitas Girdauskas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybės atstovas;
 • Arvydas Šlivinskas, Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas;
 • Povilas Čižauskas, Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjungos narys;
 • Arūnas Maksvytis, Žemės ūkio kooperatyvo „Vilkaviškio grūdai“ valdybos pirmininkas.

Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės komiteto sudėtis

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą sudarys 5 nariai:

 • Žilvinas Gelgota, „Naujas startas Vilkaviškio kraštui“;
 • Kęstas Kružinauskas, Lietuvos socialdemokratų partija;
 • Arvydas Šlivinskas, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“;
 • Saulenas Aželskas, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai;
 • Valdas Kamaitis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininku skirtas Žilvinas Gelgota.

Sudaryta Vilkaviškio rajono savivaldybės kolegija

Taryba patvirtino Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui šios sudėties Vilkaviškio rajono savivaldybės kolegiją:

 • Algirdas Neiberka, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras;
 • Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė;
 • Joris Juškauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemeras;
 • Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius;
 • Daiva Černiuvienė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkė;
 • Lijana Jančauskienė, Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;
 • Ramūnas Puodžiūnas, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto pirmininkas;
 • Renatas Gudaitis, Plėtros, planavimo, turizmo ir vietinio ūkio komiteto pirmininkas;
 • Valdas Kamaitis, Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto pirmininkas;
 • Žilvinas Gelgota, Kontrolės komiteto pirmininkas;
 • Edita Gaubienė, Etikos komisijos pirmininkas;
 • Vladimir Jelisejev, Antikorupcijos komisijos pirmininkas;
 • Rimvydas Palubinskas, Opozicijos lyderis.

Taryba patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Sakalauskienės skyrimą antrai kadencijai.

Taryba vienbalsiai pritarė Jorio Juškausko kandidatūrai į Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemero pareigas.

[soliloquy id=”80587″]

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top