Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Balandžio mėnesio tarybos posėdis

Šiandien, balandžio 28 dieną, įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 31 rajono gyventojams aktualiu klausimu. Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai.

Posėdžio pradžioje, dalyvaujant Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovui Andriui Puksui, prisiekė 4 nauji Tarybos nariai – Mindaugas Jurkynas, Petras Volungevičius, Lijana Jančauskienė bei Kristina Auksoraitienė. Naujieji Tarybos nariai prisiekė, nes dėl užimamų pareigų, kurios yra nesuderinamos su Tarybos nario pareigomis, savo mandatų atsisakė Daiva Riklienė, Vitas Gavėnas, Kazys Kiaulakis bei Joris Juškauskas.

Po naujai išrinktų Tarybos narių priesaikų, tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius Tarybos narius bei patvirtinus posėdžio darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Paskirtas Savivaldybės tarybos narys, vykdysiantis nustatytus mero įgaliojimus, kai meras laikinai neis savo pareigų

Taryba paskyrė Tarybos narę Daivą Černiuvienę vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus, kai meras dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai neina savo pareigų. Kai šių pareigų dėl pateisinamų priežasčių negalės eiti Tarybos narė Daiva Černiuvienė, ją pavaduos Tarybos narys Mindaugas Bučinskas.

Pritarta įstaigų 2022 m. metinių ataskaitų rinkiniams

Tarybos posėdyje buvo pritarta Vilkaviškio ligoninės;

Vilkaviškio „Aušros“ progimnazijos; Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos; Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos;

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos; Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos; Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos;

Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro; Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos; Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos; Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos; Vilkaviškio pradinės mokyklos; Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos;

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos; Vilkaviškio muzikos mokyklos; Vilkaviškio r. sporto mokyklos; Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro;

Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“; Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“; Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“; Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“; Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkiniams.

Pritarta Vilkaviškio rajone esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių atkarpų rekonstrukcijos projektui

Projekto „Vilkaviškio rajone esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių atkarpų (VK2017, VK2019, VK2020, VK7549, VK0048 ir 5143) rekonstrukcija“ tikslas – gerinti esamos Savivaldybės susisiekimo infrastruktūros (vietinės reikšmės kelių) kokybę, siekiant užtikrinti kokybiškas susisiekimo sąlygas, atitinkančias visų eismo dalyvių eismo poreikius bei eismo saugumo reikalavimus.

Projektą numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Tai – sutartinis valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdas, kai privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse šiame įstatyme nustatytą veiklą, už kurią privačiam subjektui atlyginimą moka valdžios subjektas.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti 6,141 km ilgio Savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga kapitalinį remontą, įrengiant asfaltbetonio dangą. Darbai planuojami keliuose, esančiuose Keturvalakių, Gižų bei Šeimenos seniūnijose.

Deleguoti atstovai į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadencijos įgaliojimų laikui į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą deleguoti: Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka (Lietuvos socialdemokratų partija), Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai – Bronislavas Polita (Lietuvos socialdemokratų partija) bei Rimvydas Palubinskas (Politinis komitetas „Naujas startas Vilkaviškio kraštui“).

[soliloquy id=”78829″]

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top