ADministracija

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir įmonės

Švietimo įstaigos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Gimnazijos

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija
Kodas: 190484769
Adresas: Vienybės g. 52, 70161 Vilkaviškis
Vadovas: Direktorius Arūnas Serneckas
Telefonas: 8 342 20 950
El. paštas: ausros.rastine@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: http://www.vilkaviskioausra.eu

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija
Kodas: 190486624
Adresas: Sūduvos g. 21A, Gražiškių mstl., 70340 Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorė Grita Launikonė
Telefonas: 8 342 43 695
El. paštas: gimnazija.graziskiai@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: https://graziskiai.vilkaviskis.lm.lt/

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija
Kodas: 190485294
Adresas: J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, 70424 Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorius Saulius Spangevičius
Telefonas: 8 342 30 564
El. paštas: kybartugimnazija@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: http://kristijonasdonelaitis.lt/

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
Kodas: 290487150
Adresas: Vilniaus g. 2, 70488 Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorė Danutė Valiūnienė
Telefonas: 8 342 67 792
El. paštas: rastine@pilviskiai.lm.lt
Interneto svetainė: https://pilviskiai.lm.lt/

Pagrindinės mokyklos

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla
Kodas: 302430288
Adresas: Nepriklausomybės g. 58, 70105 Vilkaviškis
Vadovas: Direktorė Daina Juškauskienė
Telefonas: 8 342 20 843
El. paštas: sneriemokykla@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: https://www.snerisvilkaviskis.lt/

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla
Kodas: 190487530
Adresas: Arminų g.1, Sūdavos k., Klausučių sen., 70465 Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorė Eglė Kociuvienė
Telefonas: 8 342 49 687
El. paštas: rastine@sudavos.lt
Interneto svetainė: http://sudavos.lt/

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla
Kodas: 290485480
Adresas: Vilniaus g. 17, 70385 Virbalis, Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorius Paulius Dausinas
Telefonas: 8 342 61 600
El. paštas: rastine@virbalis.vilkaviskis.lm.lt
Interneto svetainė: https://virbalis.vilkaviskis.lm.lt/

Mokyklos-daugiafunkciai centrai

Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras
Kodas: 190486396
Adresas: Birutės g. 1, Gižų k., Gižų sen., 70314 Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorė Sidutė Černauskienė
Telefonas: 8 342 42 695
El. paštas: rastine@gizai.vilkaviskis.lm.lt
Interneto svetainė: http://gizumokykladc.lt/

Progimnazijos

Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazija
Kodas: 190488066
Adresas: J. Basanavičiaus g. 17, 70138 Vilkaviškis
Vadovas: Direktorė Gileta Naujokienė
Telefonas: 8 342 20 102
El. paštas: rastine@azuolopro.lt
Interneto svetainė: http://azuolas.vilkaviskis.lm.lt/

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija
Kodas: 295471890
Adresas: J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, 70424 Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorius Arvydas Judickas
Telefonas: 8 342 30 147
El. paštas: kybartusaulerast@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: http://www.kybartupagmok.com/

Pradinės mokyklos

Vilkaviškio pradinė mokykla
Kodas: 302430352
Adresas: Vienybės g. 50, 70104 Vilkaviškis
Vadovas: Direktorė Asta Strazdienė
Telefonas: 8 342 54 591
El. paštas: mokyklos@vilkaviskiopradine.lt
Interneto svetainė: http://www.vilkaviskiopradine.lt/

Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla
Kodas: 190488632
Adresas: Sodų g. 1A, Karalių k., Šeimenos s., LT-70197, Vilkaviškio r. sav. 
Vadovas: Direktorius Zigmas Vasaitis
Telefonas: 8 342 31 103
El. paštas: rastine@suaugusiuju.vilkaviskis.lm.lt
Interneto svetainė: https://suaugusiuju.vilkaviskis.lm.lt/index.php/lt/  

Specialioji mokykla

Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ mokykla
Kodas: 301085864
Adresas: Darvino g. 4, Kybartai, 70440 Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorė Lilija Žilinskienė
Telefonas: 8 342 30 672
El. paštas: sekretore@sim.kybartai.lm.lt
Interneto svetainė: http://www.sim.kybartai.lm.lt/

LOPŠELIAI-darželiAI

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“
Kodas: 190480219
Adresas: J. Basanavičiaus g. 82A, Kybartai, 70424 Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorė Lina Mačiulienė
Telefonas: 8 342 58 161
El. paštas: kybartukregzdute@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.kybartukregzdute.lt/

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
Kodas: 190479964
Adresas: Vienybės g. 70, 70159 Vilkaviškis
Vadovas: Violeta Šaukščiuvienė
Telefonas: 8 342 52 554
El. paštas: ldburatinas@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: https://www.vilkaviskioburatinas.lt

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
Kodas: 190480176
Adresas: S. Nėries g. 31A, 70185 Vilkaviškis
Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorė Renata Sakalauskienė
Telefonas: 8 342 52 603
El. paštas: ldeglute@vilkaviskis.lt 
Interneto svetainė: http://www.darzeliseglute.lt/

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
Kodas: 190480023
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 2, 70127 Vilkaviškis
Vadovas: Direktorė Dainora Daniliauskienė
Telefonas: 8 342 52 924 , 8 342 52458,
Mob. telefonas: 8 659 52924
El. paštas: rastinepasaka@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: http://www.vilkaviskiopasaka.lt/

Vilkaviškio rajono Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Kodas: 190480361
Adresas: Vištyčio g. 48, Kybartai, 70428 Vilkaviškio r. sav.
Vadovas: Direktorė Ineta Grudzinskaitė
Telefonas: 8 342 30 589
El. paštas: kybartuazuoliukas@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: http://azuoliukaskybartai.lt/

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos

Vilkaviškio muzikos mokykla
Kodas: 190569828
Adresas: Kęstučio g. 13, 70190 Vilkaviškis
Vadovas: Direktorius Artūras Pečkaitis
Telefonas: 8 342 51 792
El. paštas: info@vmm.lt
Interneto svetainė: http://www.vmm.lt/

Vilkaviškio rajono sporto mokykla
Kodas: 290569590
Adresas: Vilniaus g.4-1, 70144 Vilkaviškis
Vadovas: Direktorius Jonas Jurkynas
Telefonas: 8 342 52 548
El. paštas: sport@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: https://smvilkaviskis.lt/

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras
Kodas: 290570030
Adresas:Vytauto g. 26, 70125 Vilkaviškis
Vadovas: Direktorė Elena Savickienė
Telefonas: 8 342 20 814
El. paštas: vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: http://www.vilkaviskiovjc.lt/

Švietimo pagalbos tarnyba

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba
Kodas: 300095282
Adresas: P. Jašinsko g. 2, LT-70103, Vilkaviškis
Vadovas: Direktorė Asta Grinevičienė
Telefonas: 8 342 54 766
El. paštas: asta.grineviciene@vilkaviskis.lt
Interneto svetainė: http://www.spt.vilkaviskis.lm.lt/

VšĮ Vilkaviškio sporto ir pramogų centras

VšĮ Vilkaviškio sporto ir pramogų centras
Kodas: 305592683
Adresas: Sporto g. 3, LT-70158, Vilkaviškis.
Vadovas: Martynas Kasperaitis
Telefonas: 8 687 44994
El. paštas: info@vilkaviskiosportas.lt 
Interneto svetainė: www.vilkaviskiosportas.lt

Scroll to Top