Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka Vilkaviškio ir Kybartų miestuose 5 butus

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka Vilkaviškio  ir Kybartų miestuose 5 butus.

Butų pirkimas skaidomas į 5 dalis:

I dalis – vieno kambario buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti pastato pirmame aukšte, ne didesnio kaip 40 kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;

VII dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;

VIII dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;

XIII dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;

XIV dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais.

Butų pirkimas atliekamas vadovaujantis Būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis (toliau – Sąlygos).

Su sąlygomis galima susipažinti čia.

Asmenys, pageidaujantys Savivaldybės administracijai pasiūlyti pirkti butą (- us), užpildo ir pateikia pasiūlymą (Sąlygų 1 priedas) su pridedamais dokumentais užklijuotame voke su užrašu: kandidato vardas ir pavardė, telefono numeris; gyvenamosios vietos adresas; nuoroda „Būsto pirkimas. Skelbiamoms deryboms dėl būsto …….. pirkimo daliai“; „Neatplėšti iki 2021 m. rugsėjo 6 d., 14 val. 00 min.“ ir iki 2021 m. rugsėjo 6 d., 14 val. 00 min. pateikia registruotu paštu Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriui, Vilkaviškis, S. Nėries g. 1.

Kartu su pasiūlymu  turi būti pateikiami šie dokumentai:

– buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, kuris negali būti senesnis kaip vieno mėnesio nuo jo išdavimo datos ir kuriame būtų nurodytas buto fizinio nusidėvėjimo procentas) ar kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;

– buto kadastro duomenų bylos kopija;

– jei butas parduodamas su žeme – žemės sklypo nuosavybės dokumento ir žemės sklypo plano kopijos. Tais atvejais, kai kandidatas neparduoda butui priskirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo sąlygas;

– įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo, pasiūlymo ir buto dokumentų pateikimo ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo, kai pasiūlymo pateikėjas nėra buto savininkas;

– buto energinio naudingumo sertifikato kopija (nepateikus šio sertifikato kartu su pasiūlymu, buto energinio naudingumo klasė prilyginama G klasei);

Smulkesnę informaciją galima gauti nurodytu adresu arba tel. (8 342) 60 027, el. p. valdimaras.bakutis@vilkaviskis.lt.

Pasidalinkite

Scroll to Top