Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia 2020 metų Socialinių paslaugų planą. Kviečiame Savivaldybės gyventojus bei socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas bei kitas organizacijas) teikti siūlymus rengiamam ateinančių metų Socialinių paslaugų planui.

Organizacijas ir įstaigas, kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, prašome pateikti duomenis apie 2020 metais numatomas teikti socialines paslaugas, nurodant:

  •  bendrą informaciją apie įstaigą (organizaciją) (kada įkurta, narių skaičius, rekvizitai ir pan.);
  •  teikiamų 2019 m. ir / ar 2020 m. numatomų teikti socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą;
  •  tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes, paslaugų gavėjų (išskiriant vietų ir  maksimalų lankytojų skaičių per dieną) ir darbuotojų skaičių  (detalizuojant socialinių darbuotojų ir darbuotojų padėjėjų skaičių);
  •  trumpą numatomos veiklos aprašymą ir finansavimo šaltinius;
  •  laukiamus rezultatus.

Pasiūlymus prašome pateikti iki š. m. gruodžio 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, LT-70147 (120 kab.) arba siųsti el. paštu raimonda.skripkiuniene@vilkaviskis.lt. Telefonas pasiteirauti (8 342) 60 097.

 

PRIDEDAMA. 2019 m. Socialinių paslaugų planas.

 

 

                                                                            Socialinės paramos skyriaus informacija

Pasidalinkite

Scroll to Top