Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Dėl projekto rengimo pradžios ir tikslų bei planavimo darbų programos žemės sklype kadastro nr. 3953/0004:947 plotas 2,4778 ha vaitų kaime, Pilviškių seniūnijoje, Vilkaviškio rajone

Informacija apie sprendimo priėmimą dėl projekto rengimo pradžios ir tikslų bei planavimo darbų programos žemės sklype kadastro nr. 3953/0004:947 plotas 2,4778 ha vaitų kaime, Pilviškių seniūnijoje, Vilkaviškio rajone .
Kurio tikslas patikslinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą (žpdris paslaugos nr.32074, patvirtintą nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vedėjo 2017-05-29 įsakymu nr.19kpį-14-(14.19.125.), parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų pastatų statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Pridedama:
1. NŽT prie ŽŪM Vilkaviškio skyriaus vedėjo įsakymas
2. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto planavimo darbų programa

Pasidalinkite

Scroll to Top