Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2022 m. gruodžio 22 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2022 m. gruodžio 12 d. potvarkiu Nr. B-MP-80

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2022-12-22, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-295 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-291 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-293 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1183 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-305 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-285 Dėl ilgalaikės (trumpalaikės)  socialinės globos kainos Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

6. B-SP-284 Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

7. B-SP-288 Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8. B-SP-286 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

9. B-SP-294 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

10. B-SP-287 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro Alvito medicinos punkto uždarymo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

11. B-SP-299 Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

12. B-SP-300 Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

13. B-SP-304 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

14. B-SP-303 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1114 „Dėl parduodamų Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

15. B-SP-302 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

16. B-SP-301 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio vandenys“ Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17. B-SP-297 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų taikymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

18. B-SP-307 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 2021 metų įgyvendinimo ataskaitai Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

19. B-SP-283 Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

20. B-SP-292 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

21. B-SP-290 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-679  „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

22. B-SP-289 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-988 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

23. B-SP-306 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių metinių ataskaitų, ataskaitų rinkinių rengimo, teikimo tvirtinimui ir paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė

tel. (8 342) 60 099

24. B-SP-296 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašų patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė

tel. (8 342) 60 099

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

Savivaldybės teisės aktai

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top