Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. spalio 29 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. spalio 19 d. potvarkiu Nr. B-MP-104

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2021-10-29, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-284 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

Regina Dženkauskienė,

tel. (8 342) 60 080

2. B-SP-280 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B-TS-890 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-283 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1215 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-281 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1281  „Dėl maitinimo normos ir fiksuoto mėnesinio mokesčio ugdymo aplinkai gerinti nustatymo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-269 Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

6. B-SP-277 Dėl rūpintinio gyvenimo laikotarpio pratęsimo VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

7. B-SP-274 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-487 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8. B-SP-273 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-217 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ pakeitimo Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Šarūnė Kamaitytė,

tel. (8 342) 60 053

9. B-SP-276 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. Sprendimo Nr. B-TS-725 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 053

10. B-SP-282 Dėl trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir rezidentūros studijų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 053

11. B-SP-272 Dėl pritarimo Gudkaimio kaimo bendruomenės projektui „Vaikų dienos centro „Atžala“ kapitalinis remontas“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

12. B-SP-279 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

13. B-SP-278 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo

Nr. B-TS-756 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės  nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise” pakeitimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

14. B-SP-271 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų, esančių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuojamų sklypų sąrašą Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąja specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

15. B-SP-275 Dėl pavadinimo suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkaviškio miesto seniūnijos Vilkaviškio miesto gatvei Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąja specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

16. B-TS-270 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-657 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąja specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top