Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2020 m. vasario 28 d. 10 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2020 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. B-MP-6

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2020-02-28, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-37 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-39 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-38 Dėl pritarimo Kybartų kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-40 Dėl pritarimo Vilkaviškio kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-44 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-41 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 m. veiklos ataskaitai Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

7. B-SP-35 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų  2019 m. veiklos ataskaitai Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8. B-SP-36 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų 2019 m. veiklos ataskaitai Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

9. B-SP-55 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

10. B-SP-42 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

11. B-SP-58 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

12. B-SP-43 Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

13. B-SP-27 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1339 patvirtinto Mokinių nemokamo maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

14. B-SP-28 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1338 patvirtinto Paramos mokinio reikmenims įsigyti Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

15. B-SP-31 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1385 „Dėl socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

16. B-SP-30 Dėl dienos socialinės globos asmens namuose kainos nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

17. B-SP-26 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

18. B-SP-29 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyboje nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

19. B-SP-34 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20. B-SP-32 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21. B-SP-33 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-47 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-45 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir jo pardavimo viešajame aukcione Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24. B-SP-46 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25. B-SP-50 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26. B-SP-51 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-56 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28. B-SP-53 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

29. B-SP-48 Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

30. B-SP-49 Dėl pritarimo projekto „Krepšinio lauko aikštelės rekonstrukcija“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

31. B-SP-25 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1391 „Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio jachtklubo rekonstrukcija“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui“ 2 punkto pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

32. B-SP-54 Dėl Vilkaviškio rajono šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties Nr. 00-02-23-001/70 pasibaigimo datos nustatymo ir pavedimo  uždarajai akcinei bendrovei  „Vilkaviškio šilumos tinklai“ vykdyti centralizuotą šilumos ir karšto vandens tiekimą Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

33. B-SP-56 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

34. B-SP-52 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Sakalauskienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

35. B-SP-61 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-193 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

36. B-SP-60 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-194 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės  sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

37. B-SP-59 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-196 „Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės  sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

Bernardas Marčiukonis

Savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis Savivaldybės merą

Pasidalinkite

Scroll to Top