Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Projektas „Sūdavos kaimo bendruomenės namų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. 20KI-KM-17-1-02660-PR001

Projekto tikslas – kurti patrauklią, patogią aplinką gyventi ir dirbti, sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui, saviraiškai bei laisvalaikiui Sūdavos kaime, kapitališkai sutvarkant pastatą ir pritaikant jį Sūdavos kaimo bendruomenės poreikiams.

Projekto uždavinys – sutvarkyti bendruomenės namus Sūdavos kaime.

Bendra projekto vertė – 104 006,36 Eur su PVM.

Finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Scroll to Top