Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vyko rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas

Šiandien Vilkaviškio sporto ir pramogų centre susirinko rajono švietimo įstaigų vadovai.

Pasitarime su įstaigų vadovais buvo aptarti praėjusieji mokymosi metai, taip pat aptarti svarbiausi būsimi pasikeitimai.

Susitikime taip pat dalyvavo Vilkaviškio dekanas Virginijus Gražulevičius, Savivaldybės meras A. Neiberka, mero pavaduotojas B. Marčiukonis, Savivaldybės administracijos direktorius V. Gavėnas, direktoriaus pavaduotoja D. Riklienė, Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A. Finagėjevienė bei skyriaus specialistės.

Pasitarimo pradžioje meras pasveikino susirinkusius įstaigų vadovus bei dėkojo jiems už visus nuveiktus darbus. Pasinaudodamas proga Savivaldybės vadovas įteikė padėkas įstaigų vadovams: Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorei Neringai Jankauskienei bei Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui Rolandui Bulkauskui, kurie nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nedirektoriaus šiose mokyklose.

Taip pat pasveikino Vilkaviškio lopšelį-darželį „Eglutė“ direktorę Renatą Sakalauskienę, kurios vadovaujamas darželis laimėjo 2022 metų edukacinių erdvių konkurso nacionaliniame etape.

Administracijos direktorius V. Gavėnas pasidžiaugė, jog rajono švietimo įstaigos yra nuolat atnaujinamos. Darbai jau užbaigti Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre bei Keturvalakių mokykloje-daugiafunkciame centre. Šiuo metu atnaujinama Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla bei Vilkaviškio Aušros gimnazija. Tikimasi, kad atnaujintos patalpos džiugins tiek mokinius, tiek pedagogus.

Direktoriaus pavaduotoja D. Riklienė aptarė svarbiausius klausimus, kurie buvo įvardyti „Regioninės politikos forume“. Svarbiausias šių metų forumo akcentas – kad mokslo, savivaldos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų glaudus bendradarbiavimas gali padėti surasti tinkamiausius sprendimus regionams ir jų žmonėms. Visos organizacijos privalo bendradarbiauti bei siekti bendro tikslo kartu.

Pavaduotoja įvardijo ir kokia turėtų būti ateities mokykla:

Sutvarkytas švietimo įstaigų tinklas bei mokinių skaičius klasėse, lankstus ir tolygus krūvių mokytojams paskirstymas – ne mažiau 8 vaikai komplekte, o įstaigose turi nelikti jungtinių 5–9 klasių.

Nustatytas orus mokytojo atlyginimas bei sutvarkyta mokytojų pritraukimo ir pasitraukimo sistema.

Skiriamos pakankamos lėšos pagalbos specialistams bei sudarytas aukštos kokybės pažangos planas „Tūkstantmečio mokyklų“ programai.

Ugdymo įstaigos pasiruošę įtraukiajam ugdymui, pritaikyta infrastruktūra.

Specialiuosius poreikius turintiems vaikams įkurtas regioninis centras, kuris teikia metodinę pagalbą visoms apskrities mokykloms.

Privalomas ikimokyklinis ugdymas bei sukurta pavėžėjimo, pavėžėjimo kompensavimo sistema

Pabaigoje pavaduotoja visiems palinkėjo laikytis svarbiausių vertybių – kalbėjimo, įsiklausymo ir bendradarbiavimo surandant geriausius sprendimus.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A. Finagėjevienė aptardama praėjusius metus pažymėjo, jog Savivaldybė kelis kartus per praėjusius mokslo metus didino pagalbos mokiniui specialistų etatų skaičių, taip pat nuo 2022 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. finansavo 9 privalomo ikimokyklinio ugdymo vaikų išlaikymą įstaigose. Pasidžiaugė, kad šiemet švietimo įstaigose padidės mokinių skaičius, o taip pat nuo šio rugsėjo Savivaldybės švietimo įstaigose bus steigiamos 5 naujos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top