Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vyko profesinio orientavimo ir institucijų specialistų pasitarimas

Vakar Savivaldybės salėje vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos inicijuotas profesinio orientavimo (karjeros specialistų) ir institucijų specialistų, dirbančių profesinio informavimo srityje, pasitarimas, kuriame dalyvavo Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, mero patarėjas Joris Juškauskas.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos SADM Vilkaviškio skyriaus vedėja Reda Besasparienė pateikė informaciją apie situaciją Vilkaviškio rajono savivaldybėje – tarp 20 557 darbingo amžiaus gyventojų net 29,4 proc. (6040)  sudaro 16–29 metų jaunimas.

Užimtumo tarnybos Vilkaviškio skyriuje per 9 mėnesius registravosi 840 jaunuolių (28 proc. visų klientų). Vedėja apgailestavo, kad mokslus baigę absolventai nepageidauja dirbti pagal įgytą kvalifikaciją/profesiją, ar negali įsidarbinti gyventi pasirinktoje vietovėje dėl to, kad nėra tokio specialybių poreikio. Dėl šios priežasties karjeros specialistams, dirbantiems mokyklose, labai svarbu kuo anksčiau padėti jaunuoliams suprasti savo norus ir galimybes suderinti su situacija darbo rinkoje.

Marijampolės jaunimo užimtumo skyriaus regioninio karjeros centro vyriausioji specialistė Vilma Pridotkienė pristatė teikiamas paslaugas jaunimui, suaugusiems, karjeros specialistams, įmonėms. Karjeros specialistai padeda moksleiviui atlikti praktiką, savanorystę, šešėliauti norimą specialybę, dirbti vasarą, aplankyti norimą įmonę. Jaunuoliai gali dalyvauti profesiniame veiklinime, įmonėje išbandyti pageidaujamą profesiją.

Jaunimo reikalų koordinatorė Danguolė Gudeliauskienė pristatė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, kuri Savivaldybėje įgyvendinama antri metai. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo proceso metu) Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Savivaldybės mokyklose įdarbinti karjeros specialistai pasidalijo savo darbo džiaugsmais ir rūpesčiais. Anot pavaduotojos D. Riklienės, mokyklose dirbantys karjeros specialistai – kaip profesijos ambasadoriai, kurie atsakingi už ugdymą karjerai, konsultavimą ir profesinį veiklinimą, atliepiant kvalifikuotos darbo jėgos poreikį regione.

Aptariant institucijų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo kryptis, buvo svarstomos partnerių tinklo kūrimo, darbdavių mugės organizavimo galimybės.

 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top