Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vyko civilinės saugos kompleksinės pratybos

Šiandien Vilkaviškio mieste vyko civilinės saugos kompleksinės pratybos „Civilinės saugos subjektų veiksmai sugriuvus užtvankai“.

Pratybų metu imituota situacija, jog Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija gavo pranešimą, kad dėl nenustatytų priežasčių sugriuvo Vilkaviškio mieste Šilkaičių gatvėje, esanti užtvanka. Vanduo liejasi į Kastinės ir Akmenų gatves. Kyla pavojus gyventojų sveikatai, gyvybei ir jų turtui. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius tuo tikslu inicijuoja skubų neeilinį savivaldybės ESK posėdį. ESK posėdžio metu nusprendžiama aktyvuoti savivaldybės ESOC bei gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją ir surinkti Gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupę. Jiems  pavesti numatyti laikinam apgyvendinimui tinkančias vietas, organizuoti jų paruošimą, gyventojų priėmimą ir apgyvendinimą.

Vykusių pratybų tikslas – įvertinti savivaldybės civilinės saugos subjektų veiksmus sugriuvus užtvankai. Taip pat tobulinti su laikinu žmonių apgyvendinimu susijusių savivaldybės administracijos, tam tikslui sudarytų struktūrų ir kitų atsakingų institucijų pasirengimą, užtikrinant gyventojų apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių laikymąsi.

Pratybose dalyvavo: pratybų vadovas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorė Daiva Riklienė, pratybų moderatorius – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas Robertas Fišeris, ESOC grupių vadovai, Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, Savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnija, Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupė, Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos statinio (Vilkaviškio sporto ir pramogų centro) valdytojas, Marijampolės apskr. VPK Vilkaviškio r. policijos komisariatas, BĮ „Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnyba“, Kauno PGV Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“, UAB „Vilkaviškio vandenys“, VŠĮ „Vilkaviškio PSPC“.

Pratybas vertino: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Virginija Ambrasienė bei Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis.

Apibendrinant vykusias pratybas, buvo pasidžiaugta, kad visos įtrauktos institucijos puikiai atliko jiems pavestas užduotis. Taip pat institucijų atstovai vienbalsiai patvirtino, kad tokios pratybos yra labai reikalingos ir ateityje jų bus surengta daugiau.

[soliloquy id=”67946″]

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top