Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vis dar laukiame paraiškų Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimui

Atrankos tikslas – skatinti meno ir kultūros sklaidą Savivaldybėje, sudarant sąlygas pareiškėjams realizuoti savo kūrybines idėjas ir sumanymus.

Paraiškas gali teikti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ir veikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ne pelno siekiančios organizacijos (asociacijos, viešosios įstaigos), tenkinančios gyventojų poreikius kultūros srityje ir Savivaldybės, valstybės biudžetinės įstaigos, kurios savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą (toliau – kultūros įstaigos), jeigu projektas rengiamas kartu su partneriais – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis.

Atrankai Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną Paraišką.

Programos paraišką atrankai galima teikti:

  • popierine forma (su parašais), įdėta į užklijuotą ir įstaigos spaudu antspauduotą voką. Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas; prie voko pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, Vilkaviškis S. Neries g. 1, (304 kab.).
  • el. paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt (pdf formatu su lydraščiu) arba pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

Paraiškos priimamos iki 2022 m. balandžio 26 d. 17 val.

PRIDEDAMA:

Aprašas

Įsakymas dėl prioritetų

Paraiška

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top