Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla dalyvavo konferencijoje

Siekiant stiprinti mokyklų bendruomenių teigiamas nuostatas dėl įtraukties švietime balandžio 21 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba ir Prienų rajono mokyklų metodinė taryba organizavo respublikinę konferenciją ,,Pasirengimas įtraukiajam ugdymui. Kas lemia sėkmę?“.

Vertingąja patirtimi pasidalyti buvo pakviestos Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė ir pavaduotojos ugdymui Eglė Domantienė, Ina Paulikaitienė ir Jolita Botyrienė. Konferencijoje buvo aptarta įtraukiojo ugdymo pamatinės nuostatos, principai, filosofija, teisiniai dokumentai, teminio išorinio vertinimo, kuriame dalyvavo 30 šalies mokyklų, išvados ir rezultatai.

Pristatydamos sėkmingą savo mokyklos patirtį  pranešėjos kalbėjo apie mokyklos veiklos kryptingumą siekiant įtraukties visiems, pristatė mokyklos viziją, misiją, pamokos struktūrą įtraukiojo ugdymo kontekste, šiuolaikinės pamokos požymius, supažindino su mokykloje rengiamais individualiais mokinių planais, pagalbos teikimo modeliais, pagalbos specialistų funkcijomis, kalbėjo apie įtrauktį neformaliojo švietimo veiklose, galimybę patirti sėkmę ne tik pamokoje, bet ir socialinėje veikloje bei bendradarbiavimo su tėvais svarbą.

Konferencijos metu išgirstos įžvalgos – tai pagalba mokyklos bendruomenei objektyviai įsivertinti su įtraukiuoju ugdymu susijusią situaciją bei taikyti praktinius įtraukiojo ugdymo modelius.

 

Eglė Domantienė

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top