Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dėmesiui!

Nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO), kaip jos yra apibrėžtos LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, ir veikiančias Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kviečiame aktyviai dalyvauti ir deleguoti savo atstovus į Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.

– Juridinį statusą turinčios NVO veikiančios šiose srityse: švietimo ir jaunimo; vietos bendruomenių; kultūros ir sporto; užimtumo, laisvalaikio, turizmo; kitų bendrų pomėgių ar interesų organizacijų; socialinės globos ir sveikatos apsaugos, raštu pasiūlo po 1 atstovą.

– Neformalios jaunimo grupės, susikūrusios (veikiančios) prie NVO, gali deleguoti savo atstovus atstovauti jaunimo sričiai.

Raštai dėl delegavimo į Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų tarybą teikiami iki 2021 m. sausio 8 d. 14 val. el. paštu: nvotaryba@vilkaviskis.lt arba adresu: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

Su Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais bei Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO tarybos veikla galite susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt <>“NVO ir bendruomenės“<>“Tarybos“<>.

Jeigu pagal veiklos sritis pasiūloma daugiau asmenų, asmenys atrenkami paprasta balsų dauguma organizuojant tam tikroje srityje veikiančių NVO atstovų bendrą susirinkimą, kurio metu bus išrinktas vienas NVO atstovas į NVO tarybą. Planuojama susirinkimo data 2021 m. sausio 12 d. (susirinkimas vyks nuotoliniu būdu tik esant poreikiui. Informacija apie susirinkimą bus skelbiama Savivaldybės tinklapyje ir informuojamos NVO delegavusios savo atstovus).

RAŠTAS DĖL DELEGAVIMO Į VILKAVIŠKIO RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

Informaciją teikia Investicijų ir strateginio planavimo skyrius, tel. 8 342 60199, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt; paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top