Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas konkurso būdu Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių veiklos skatinimui ir jų finansavimui

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas konkurso būdu Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių veiklos skatinimui ir jų finansavimui.

Prašymų pateikimo terminas:

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. spalio 31 d. 16.00 val.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas:

Prašymai priimami Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis), siunčiant paštu arba elektroniniu paštu: lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt, jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt. Prašymai, su priedais atsiųsti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Jei prašymas su priedais pateikiamas siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – jis turi būti pasirašytas ranka.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais:

Konsultacijas darbo dienomis teikia: Žemės ūkio  skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė, tel. 8 342 60 066, el. paštas: lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt ir Jūratė Bindokaitė, tel. 8 342 60006, el. paštas: jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt.

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija:

Prašymo forma (kaimo ir Vilkaviškio miesto  bendruomenių įregistravimui ir įstatų keitimui finansuoti;  kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių patalpų draudimo išlaidoms  finansuoti; kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių žemės ir žemės nuomos mokesčio už nuosavybės ar nuomos teise valdomą žemę, esančią po pastatais, išlaidoms finansuoti;. kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių poreikiams naudojamų pastatų elektros galios mokesčiui finansuoti). Pridedama: prašymo forma.

kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių neprojektinei veiklai finansuoti;

Prašymo forma (kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių neprojektinei veiklai finansuoti). Pridedama: prašymo forma.

Pareiškėjai, norintys gauti finansavimą pagal kelias finansavimo veiklas, kiekvienai priemonei teikia prašymą atskirai.

Galimi pareiškėjai:

Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo ir Vilkaviškio miesto  bendruomenės.

Finansuotinos veiklos.

Finansavimas skiriamas šioms pareiškėjų veikloms:

  1. kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių įregistravimui ir įstatų keitimui finansuoti;
  2. kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių patalpų draudimo išlaidoms finansuoti;
  3. kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių žemės ir žemės nuomos mokesčio už nuosavybės ar nuomos teise valdomą žemę, esančią po pastatais, išlaidoms finansuoti;
  4. kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių neprojektinei veiklai finansuoti;
  5. kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių poreikiams naudojamų pastatų elektros galios mokesčiui finansuoti;

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių ir skėtinių bendruomeninių organizacijų (asociacijų) veiklos skatinimo ir jų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašas.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top