Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vilkaviškio rajono savivaldybėje akredituotos programos neformaliojo vaikų švietimo finansavimui

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

Teisę į NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilkaviškio rajono savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Tėvai ir vaikai, norintys gauti NVŠ krepšelį, gali rinktis iš Vilkaviškio rajono savivaldybėje akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo. Akredituotų programų Vilkaviškio rajono savivaldybėje sąrašas paskelbtas čia: 2022 m. Vilkaviškio rajone akredituotos neformaliojo vaikų švietimo programos

Portale www.emokykla.lt yra skelbiamos akredituotos NVŠ programos visoje Lietuvoje. Nuorodą į  Vilkaviškio rajono savivaldybėje akredituotas programas rasite: https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams

Pabrėžtina, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį. (1 pedagoginė valanda yra 45 min.).

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir NVŠ krepšelio skyrimo sąlygas.

Norint pasinaudoti NVŠ krepšeliu būtina laiku pasirašyti NVŠ paslaugų teikimo sutartį. Pasirašius NVŠ teikimo sutartį su būrelio vykdytoju, tėvai/ globėjai privalo užtikrinti reguliarų vaiko užsiėmimų lankomumą, informuoti būrelio vadovą apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo. Nusprendus nutraukti arba pakeisti veiklą – tėvai/globėjai turi kuo greičiau informuoti NVŠ teikėją bei sutvarkyti reikiamus dokumentus.

Pabrėžtina, kad mokslų metų eigoje galima keisti lankomą būrelį nutraukus esamą sutartį ir pasirašius naują sutartį su kito būrelio vykdytoju. Atkreipiame dėmesį, kad NVŠ krepšelis nekeliauja paskui vaiką. NVŠ finansuojamos vietos skiriamos akredituotas programas vykdantiems teikėjams, todėl ne visada kitas būrelis turės laisvų NVŠ finansuojamų vietų. Jei yra svarbu ar naujame būrelyje gausite NVŠ krepšelį, rekomenduotina susisiekti su būrelio vykdytoju ir išsiaiškinti ar turi laisvų finansuojamų vietų ir kokia tvarka yra ji skiriama.

Jei NVŠ teikėjai nesuteikia visos informacijos dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytos sumos dėl NVŠ krepšelio gavimo arba nesumažina programos kainos, prašome kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių mob.tel. +370 614 15 329, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top