Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vilkaviškio P. Karužos 406-osios kuopos kuopavietės atidarymo renginys

Šiandien Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Vilkaviškio P. Karužos 406-ajai kuopai ypatinga diena. Šauliai gali džiaugtis naujomis kuopavietės patalpomis.

Iškilmingame kuopavietės atidarymo renginyje dalyvavo gausus būrys svečių.

Tarp jų: Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas Remigijus Kurauskas.

Vadovai šauliams linkėjo neišsenkančios energijos pasirinktame šauliškame kelyje, ištvermės ir dvasios stiprybės tarnaujant Lietuvos šaulių sąjungai ir Tėvynei.

Taip pat ceremonijoje dalyvavo Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Vadas Egidijus Papečkys, Šakių šaulių 405-osios kuopos vadas Saulius Venskaitis, Kudirkos Naumiesčio šaulių 410-osios kuopos vadas Antanas Varankovas, Pajevonio 402-osios kuopos vadas Gediminas Besigirskas, VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų užkardos vadas plk. Ltn. Darius Mekšraitis, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 106 (Vilkaviškio) lengvosios pėstininkų kuopos vadas vyresnysis ltn. Raimondas Klevinskis.

Kuopos vadas Romualdas Ramanauskas Kovo 11-osios proga už aktyvų dalyvavimą kuopos veikloje, už reikšmingą indėlį atliekant remonto darbus įsikuriant naujose kuopos patalpose, už pareigingumą, atsakingumą, sąžiningai ir profesionaliai vykdant pavestas užduotis padėkas įteikė: II šaulių būrio III skyriaus šauliui Sauliui Landžiui ir II šaulių būrio II skyriaus šauliui Ramūnui Bieliukui.

Tėvynės labui!

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top