Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2019-11-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2019 m. lapkričio 25 d. 10.30 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
2019 m. lapkričio 25 d. 10.30 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ:

I posėdžio dalis – išvažiuojamoji:
10.30 val. – išvykimas iš Savivaldybės kiemo
11.00 val. – Vištyčio r. Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras
11.20 val. – Vištyčio kultūros namai 868723696
11.40 val. – Vištyčio biblioteka 860544015
12.30 val. – Girėnų kultūros namai
13.15 val. – Virbalio pagrindinė mokykla
13.40 val. – Virbalio kultūros namai

14.00 – Virbalio biblioteka 861815168

II posėdžio dalis vyks Savivaldybės administracijos 218 kab.
1. Tėvų rašto, gauto el. p. 2019 m. lapkričio 15 d., svarstymas.
Posėdžio data:
2019 m. lapkričio 25 d. 10.30 val.
Posėdžio vieta:
Scroll to Top