Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-04-20 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2020 m. balandžio 20 d. 16 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo.
6. Dėl Biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
7. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo pakeitimo.
8. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybių bei viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės bendradarbiavimo sutarčiai dėl karščiavimo klinikos paslaugų teikimo.
Posėdžio data:
2020 m. balandžio 20 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top