Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2019-11-26 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2019 m. lapkričio 26 d., 15 val. Savivaldybės administracijos 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo.
2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus” atledimo nuo žemės mokesčio.
3. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2019 m. lapkričio 26 d., 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top