Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2019-11-26 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2019 m. lapkričio 26 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ 2020 metų papildomų investicijų plano derinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo.
3. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo.
4. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo.
5. Dėl viešosios įstaigos „Vištyčio senjorų namai“ dalininkų kapitalo didinimo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertės padidinimo.
7. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo.
8. Dėl buto pirkimo.
9. Dėl buto pirkimo.
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininko teisių.
13. Dėl sutikimo įregistruoti asociacijos buveinės adresą.
14. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį.
15. Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius.
16. Dėl pritarimo susitarimo dėl Vilkaviškio rajono šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties Nr. 00-02-23-001/70 pakeitimo ir papildymo, susitarimo dėl Turto nuomos sutarties pakeitimo ir papildymo pasirašymui.
17. Dėl Išmokų Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo ir išmokų dydžio nustatymo.
18. Dėl 2020 metų paskelbimo Savanorystės metais.
19. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2019 m. lapkričio 26 d. 16:00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab
Scroll to Top