Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-03-04 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2022 m. kovo 4 d. Posėdis išvažiuojamasis. Išvykstame 12.00 val. iš Vilkaviškio rajono savivaldybės.
DARBOTVARKĖ:
1. 13.00 val. susitikimas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre (Vokiečių g. 10, Marijampolė).
2. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. kovo 4 d. 12 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis išvažiuojamasis
Scroll to Top