Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-01-27 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2021 m. sausio 27 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Kelio ženklai“
2.Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
3.Dėl kitos paskirties valstybės žemės sklypo perdavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn
4. Dėl pastato ir negyvenamosios patalpos pavadinimų ir jų pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo
5.Dėl buto pirkimo
6.Dėl buto pirkimo
7.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1114 ,,Dėl Parduodamų Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
9.Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti jo nurašymo ir likvidavimo
10.Dėl leidimo nuomotis lengvąjį automobilį
11.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. B-TS-1314 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
12. Dėl pritarimo Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“ projektui „fizinio aktyvumo skatinimas Kybartuose“ ir dalinio finansavimo skyrimo
13.Dėl pritarimo kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ projektui „Kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ verslo pradžia“ ir dalinio finansavimo skyrimo
14.Dėl pritarimo Vilkaviškio miesto ekonominės plėtros galimybių studijos rengimui
15.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo
16.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo
17. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo
18.Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo
19.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo
20.Dėl pavadinimų keitimo ir suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių seniūnijos kaimų gatvėms
21.Dėl pavadinimų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų seniūnijos Paražnių kaimo gatvėms
22.Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo
23.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 256 „Dėl transporto priemonių eismo intervalų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
24. Dėl įgaliojimų suteikimo
25.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
Posėdžio data:
2021 m. sausio 27 16.00 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top