Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-10-27 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2020 m. spalio 27 d. 15 00 val., Savivaldybės administracijos 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos veiklos nuostatų tvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai.
3. Dėl individualiųjų buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Kiti klausimai.
5. Pasisakymai, komentarai.
Posėdžio data:
2020 m. spalio 27 d. 15 00 val.,
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab
Scroll to Top