Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-05-24 Ekonomikos ir finansų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Daiva Černiuvienė
2023 m. gegužės 24 d. 16 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 104 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl procedūrų ir tvarkų Vilkaviškio rajono savivaldybės miesto/miestelių/kaimų šventėse.
2. Dėl Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (1 darbotvarkės klausimas).
3. Dėl Vilkaviškio kultūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (2 darbotvarkės klausimas).
4. Dėl Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (3 darbotvarkės klausimas).
5. Dėl Kybartų kultūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (4 darbotvarkės klausimas).
6. Dėl VšĮ ,,Vilkaviškio sporto ir pramogų centro“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (5 darbotvarkės klausimas).
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (6 darbotvarkės klausimas).
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (7 darbotvarkės klausimas).
9. Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (8 darbotvarkės klausimas).
10. Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (9 darbotvarkės klausimas).
11. Dėl Vilkaviškio rajono visuomenės sveikatos biuro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (10 darbotvarkės klausimas).
12. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (11 darbotvarkės klausimas).
13. Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (12 darbotvarkės klausimas).
14. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio vandenys“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (13 darbotvarkės klausimas).
15. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (14 darbotvarkės klausimas).
16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio architektūros biuras“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (15 darbotvarkės klausimas).
17. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (16 darbotvarkės klausimas).
18. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kybartų darna“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (17 darbotvarkės klausimas).
19. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (18 darbotvarkės klausimas).
20. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai (19 darbotvarkės klausimas).
21. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Mero) 2022 metų veiklos ataskaitai (20 darbotvarkės klausimas).
22. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (Administracijos) 2022 metų veiklos ataskaitai (21 darbotvarkės klausimas).
23. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų metiniam ataskaitų rinkiniui (22 darbotvarkės klausimas).
24. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (23 darbotvarkės klausimas).
25. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-1249 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (24 darbotvarkės klausimas).
26. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (25 darbotvarkės klausimas).
27. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Viešojoje įstaigoje Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre (38 darbotvarkės klausimas).
28. Dėl pritarimo Šiaudiniškių kaimo bendruomenės projektui „Šiaudiniškių bendruomenės verslo materialinės bazės sukūrimas“ ir dalinio finansavimo skyrimo (39 darbotvarkės klausimas).
29. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo (40 darbotvarkės klausimas).
30. Dėl įgaliojimų Savivaldybės merui suteikimo (50 darbotvarkės klausimas).
31. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. gegužės 24 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top