Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-05-23 Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Jūratė Drunienė
2023 m. gegužės 23 d. 16.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Mero) 2022 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono visuomenės sveikatos biuro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
6. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
7. Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-502 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties patvirtinimo.
10. Dėl paramos komisijos sudarymo.
11. Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
12. Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
13. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės valdymo struktūros patvirtinimo.
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1288 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
15. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
16. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. gegužės 23 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top