Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-05-23 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Valdas Kamaitis
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2023 m. gegužės 23 d. 14.00 val. val. 104 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl VšĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centro“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
6. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Tarybos ir Mero) 2022 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita.
8. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo.
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1073 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1223 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Sakalauskienės skyrimo antrai kadencijai.
13. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. gegužės 23 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top