Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-05-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2023 m. gegužės 22 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks 104 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-131 „Dėl Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ svarstymas. (13.15 val.)
2. Sprendimo projekto B-SP-133 „Dėl Vilkaviškio kultūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ svarstymas. (13.25 val.)
3. Sprendimo projekto B-SP-135 „Dėl Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ svarstymas. (13.35 val.)
4. Sprendimo projekto B-SP-136 „Dėl Kybartų kultūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ svarstymas. (13.45 val.)
5. Sprendimo projekto B-SP-141 „Dėl VšĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centro“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ svarstymas. (13.55 val.)
6. Sprendimo projekto B-SP-159 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ svarstymas. (14.05 val.)
7. Sprendimo projekto B-SP-142„Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo vasaros laikotarpiu“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto B-SP-123 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-155 „Dėl įgaliojimų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios“ svarstymas.
9. Sprendimo projekto B-SP-137 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ svarstymas.
10. Sprendimo projekto B-SP-130 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties patvirtinimo“ svarstymas.
11. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. gegužės 22 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top