Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-04-26 Plėtros, planavimo, turizmo ir vietinio ūkio komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros, planavimo, turizmo ir vietinio ūkio komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Renatas Gudaitis
2023 m. balandžio 26 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros, planavimo, turizmo ir vietinio ūkio komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje ir nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus (1 darbotvarkės klausimas).
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero nusišalinimo (2 darbotvarkės klausimas).
3. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio socialinės pagalbos centre (25 darbotvarkės klausimas).
4. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo (26 darbotvarkės klausimas).
5. Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione (27 darbotvarkės klausimas).
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (28 darbotvarkės klausimas).
7. Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio rajone esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių atkarpų (VK2017, VK2019, VK2020, VK7549, VK0048 ir 5143) rekonstrukcija“ įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu tikslingumui (29 darbotvarkės klausimas).
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. B-TS-1 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus bei įgaliojimų nustatymo, komitetų sudarymo, komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo (31 darbotvarkės klausimas).
9. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. balandžio 26 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top