Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-04-25 Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Jūratė Drunienė
2023 m. balandžio 25 d. 15.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio socialinės pagalbos centre.
3. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. balandžio 25 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top