Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-04-25 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Valdas Kamaitis
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2023 m. balandžio 25 d. 10:00 val. val. 104 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio rajone esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių atkarpų (VK2017, VK2019, VK2020, VK7549, VK0048 ir VK5143) rekonstrukcija“ įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu tikslingumui.
2. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. balandžio 25 d. 10 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top