Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-05-24 Plėtros, planavimo, turizmo ir vietinio ūkio komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros, planavimo, turizmo ir vietinio ūkio komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Renatas Gudaitis
2023 m. gegužės 24 d. 14 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros, planavimo, turizmo ir vietinio ūkio komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 104 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (13 darbotvarkės klausimas).
2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (14 darbotvarkės klausimas).
3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuras 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (15 darbotvarkės klausimas).
4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (16 darbotvarkės klausimas).
5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (17 darbotvarkės klausimas).
6. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo (18 darbotvarkės klausimas).
7. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai (19 darbotvarkės klausimas).
8. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Mero) 2022 metų veiklos ataskaitai (20 darbotvarkės klausimas).
9. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (Administracijos) 2022 metų veiklos ataskaitai (21 darbotvarkės klausimas).
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo (36 darbotvarkės klausimas).
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1192 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (37 darbotvarkės klausimas).
12. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Viešojoje įstaigoje Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre (38 darbotvarkės klausimas).
13. Dėl pritarimo Šiaudiniškių kaimo bendruomenės projektui „Šiaudiniškių bendruomenės verslo materialinės bazės sukūrimas“ ir dalinio finansavimo skyrimo (39 darbotvarkės klausimas).
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo (40 darbotvarkės klausimas).
15. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją (41 darbotvarkės klausimas).
16. Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (42 darbotvarkės klausimas).
17. Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (43 darbotvarkės klausimas).
18. Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ( 44 darbotvarkės klausimas).
19. Dėl uždarųjų akcinių bendrovių akcijų, priklausančių Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Vilkaviškio rajono savivaldybės merui (45 darbotvarkės klausimas).
20. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio socialinės pagalbos centrui (46 darbotvarkės klausimas).
21. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo (47 darbotvarkės klausimas).
22. Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą (48 darbotvarkės klausimas).
23. Dėl įgaliojimų Savivaldybės merui suteikimo (50 darbotvarkės klausimas).
24. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo bei Komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo (53 darbotvarkės klausimas).
25. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo, komisijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo (54 darbotvarkės klausimas).
26. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo, komisijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo (55 darbotvarkės klausimas).
27. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo, komisijos pirmininko skyrimo (56 darbotvarkės klausimas).
28. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kolegijos sudarymo (57 darbotvarkės klausimas).
29. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Sakalauskienės skyrimo antrai kadencijai (58 darbotvarkės klausimas).
30. Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemero pareigas (59 darbotvarkės klausimas).
Posėdžio data:
2023 m. gegužės 24 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top