Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-02-22 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2023 m. vasario 22 d. 14.00 val. val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
3. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
4. Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023–2025 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-224 „Dėl Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimui, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2023–2027 metų plano patvirtinimo.
11. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. vasario 22 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top