Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-02-21 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2023 m. vasario 21 d. (antradienį) 16:00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.) vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
2. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijai.
3. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
4. Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2023–2030 metais veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023–2025 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2023–2027 metų plano patvirtinimo.
10. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2023 m. vasario 21 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.)
Scroll to Top