Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-02-21 Kontrolės komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Žilvinas Gelgota
2023 m. vasario mėn. 21 d. (antradienį) 15.30 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis. Posėdis vyks Vilkaviškio rajono savivaldybėje, III a. posėdžių salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl atlikto audito „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo nuostatų laikymasis“.
2. Dėl rekomendacijų, teiktų VšĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ įvykdymo.
3. Einamieji klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. vasario 21 d. 15.30 val.
Posėdžio vieta:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.)
Scroll to Top