Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-02-21 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2023 m. vasario 21 d. 16 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2023–2030 metais veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023–2025 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo.
6. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-224 „Dėl Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios.
7. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. vasario 21 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.)
Scroll to Top