Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-01-25 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2023 m. sausio 25 d. 14.00 val. val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčių dydžių patvirtinimo.
4. Dėl pritarimo nekilnojamojo turto įsigijimui Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn.
5. Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymui, numatant dviračių tako aplink Paežerių ežerą įrengimą.
6. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. sausio 25 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top