Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-01-23 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2023 m. sausio 23 d., 13 val., kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks 218 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-1 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kybartų kultūros centre nustatymo” svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-12 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-13 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto B-SP-11 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ svarstymas.
5. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2023 m. sausio 23 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 218 kab.
Scroll to Top