Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-01-23 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2023 m. sausio 23 d. 15.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo.
3. Dėl paskyrimo vykdyti globos funkcijas.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. sausio 23 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top