Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-01-23 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2023 m. sausio 23 d. 18 val. (po viešo 2023 m. biudžeto projekto svarstymo) kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (1 darbotvarkės klausimas).
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo (2 darbotvarkės klausimas).
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkos aprašo patvirtinimo (3 darbotvarkės klausimas).
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-379 „Dėl Biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (5 darbotvarkės klausimas).
5. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kybartų kultūros centre nustatymo (6 darbotvarkės klausimas).
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo (7 darbotvarkės klausimas).
7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2023 metų investicijų plano į Vilkaviškio šilumos ūkį derinimo (8 darbotvarkės klausimas).
8. Dėl pritarimo nekilnojamojo turto įsigijimui Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn (11 darbotvarkės klausimas).
9. Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymui, numatant dviračių tako aplink Paežerių ežerą įrengimą (12 darbotvarkės klausimas).
10. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. sausio 23 d. 18 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top