Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-01-12 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2023 m. sausio 12 d. 8 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto svarstymas.
2. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. sausio 12 d. 8 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top