Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-01-09 Kontrolės komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Žilvinas Gelgota
2023 m. sausio mėn. 9 d. (pirmadienį) 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis. Posėdis vyks Vilkaviškio rajono savivaldybėje, III a. posėdžių salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl atlikto audito „Tarnybinio transporto naudojimas Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaigose“.
2. Dėl atlikto audito „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo nuostatų laikymasis“.
3. Dėl pavedimo atlikti auditą „Darbo laiko apskaitos Vilkaviškio rajono savivaldybei pavaldžiose įstaigose teisingumas“.
4. Dėl konkurso vadovo pavaduotojo pareigoms viešojoje įstaigoje „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ įvertinimo.
5. Dėl komiteto nario delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022-2027 m. turizmo strategijos įgyvendinimo priežiūros grupę.
6. Einamieji klausimai.
Posėdžio data:
2023 m. sausio 9 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top