Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-12-21 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2022 m. gruodžio 21 d. (trečiadienį) 15:00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.) vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione.
2. Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1114 „Dėl parduodamų Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio vandenys“.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų taikymo.
8. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 2021 metų įgyvendinimo ataskaitai.
9. Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
10. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo.
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-679 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-988 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių metinių ataskaitų, ataskaitų rinkinių rengimo, teikimo tvirtinimui ir paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašų patvirtinimo.
15. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2022 m. gruodžio 21 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.)
Scroll to Top