Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-12-19 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. gruodžio 19 d. 18 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/5237474534?pwd=WVZuSjBOSVk4M2lIOE5UbERLVWhqQT09 Meeting ID: 523 747 4534 Passcode: 033760
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-291 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-293 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1183 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-293 ,,Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui“ svarstymas.
4. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. gruodžio 19 d. 18 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top