Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-12-19 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2022 m. gruodžio 19 d. 13.00 val. val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione (11 ir 12 darbotvarkės klausimai).
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio vandenys“.
4. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 2021 metų įgyvendinimo ataskaitai
5. Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
6. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-679 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-988 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašų patvirtinimo.
10. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. gruodžio 19 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top