Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-12-16 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2022 m. gruodžio 16 d. 14.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.
6. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro Alvito medicinos punkto uždarymo.
7. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. gruodžio 16 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.)
Scroll to Top