Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-11-22 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2022 m. lapkričio 224 d., 9 val., 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo.
2. Dėl Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo bei tvarkymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. lapkričio 22 d. 9 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top