Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-11-22 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2022 m. lapkričio 22 d. (antradienį) 16:00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.) vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo.
2. Dėl Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo bei tvarkymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl komiteto nario delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2027 m. turizmo strategijos įgyvendinimo priežiūros grupę.
4. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2022 m. lapkričio 22 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 313 kab.
Scroll to Top